O projekcie

Szybkie wykonanie odpowiednich badań pozwala na wczesne rozpoczęcie leczenia oraz pełni ważną rolę w monitorowaniu skuteczności terapii onkologicznych. W związku z tym ramach programu Alivia Onkoskaner pozyskujemy informacje o czasie oczekiwania na świadczenia realizowane w ramach NFZ w całej Polsce. Obecnie badamy czas oczekiwania na:

Alivia Onkoskaner ma na celu:

  • – dostarczenie pacjentom praktycznego narzędzia umożliwiającego wyszukanie ośrodka diagnostycznego, w którym aktualnie kolejka jest najkrótsza,
  • – aktywizowanie społeczeństwa w obszarze monitorowania długości kolejek do badań obrazowych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Alivia Onkoskaner umożliwia:

  • – zbieranie zgłoszeń pacjentów dotyczących czasów oczekiwania na badania obrazowe,
  • – sprawdzenie przez pacjentów aktualnych okresów oczekiwania na badania w poszczególnych ośrodkach diagnostycznych w Polsce,
  • – śledzenie zmian długości kolejek w czasie,
  • – promowanie aktywności obywatelskiej jako czynnika zmiany, kształtującego politykę zdrowotną,
  • – zbieranie danych podnoszących jakość rzecznictwa.

Jak pozyskujemy dane

  • – Informacje o dostępnych terminach kolejek pozyskujemy w sposób taki, jak robią to pacjenci: dzwoniąc bezpośrednio na rejestrację do każdego z ośrodków diagnostycznych. Codziennie nasze konsultantki telefoniczne uzyskują informacje o terminach badań w poszczególnych kolejkach i wprowadzają dane do systemu. Dziennie wykonują około 20-30 telefonów do losowo wybranych placówek z dowolnego województwa, które świadczą daną usługę medyczną.
  • – W trakcie przeprowadzania badania w danej placówce konsultantki oznaczają, czy telefon został odebrany, czy linia jest zajęta, czy nikt nie odebrał telefonu. Jeżeli telefon został odebrany konsultantki pytają o najbliższy możliwy termin dla konkretnego świadczenia medycznego w konkretnym trybie oraz o czas oczekiwania na badania. Odpowiednio odznaczają to w systemie.
  • – Dane aktualizują się na bieżąco, zaraz po wprowadzenia do systemu.

Nie pozyskujemy danych o kolejkach z żadnych innych źródeł.